Dubbelman een aparte naam!

Traditioneel verwijzen achternamen naar dingen die mensen doen, eigenschappen van mensen, of de plaats waarvan men vandaan kwam. Dubbelman lijkt hiet niet goed in te passen. In de familie worden verschillende verhalen overgeleverd over de herkomst van de naam. De verklaringen zijn semantisch, geografisch of mytholigisch van aard.

Semantische verklaring

De naam Dubbelman is in twee woorden uiteen te halen. 'dubbel' en 'man' in de huidige betekenis zou het iets betekenen als twee keer een man of 'dubbel zijn mannetje staan'. Een oudere (Germaanse) betekenis verwijst naar een benaming van een belangrijk persoon, een Dubbel met een soort heldenstatus. Het achtervoegsel 'man' is een vleivorm en samen betekent het dan 'geliefde held van het volk'.

Geografische verklaringen

De rivier de Dubbel stroomde ooit waar nu de Biesbosch is. Een plaats Dubbelmonde verwijst naar die rivier en lag aan de monding ervan. Bij de Sint Elisabethvloed in 1421 verdween ook Dubbelmonde onder water. De overlevering uit mijn familie is dat de mensen die uit Dubbelmonde in zuidelijke richting kwamen zich Dubbelmonders of Dubbelmannen voelden en toen een achternaam gewoon werd de naam Dubbelman zijn gaan gebruiken.

Een nog feitelijk niet geverifieerde geografische verklaring kwam van een andere familie die de verklaring vinden in de werknemens van een kasteelheer (mogelijk van Kasteel Maurik) wat nu verdronken in de Biesbosch ligt). Deze werknemers werden Dubbelmannen genoemd. Deze benaming zou dan mogelijk een verbastering van Dubbeltmannen kunnen zijn die er op wijst dat deze mannen dubbele pacht ontvingen of betaalden.

Mythische verklaringen

In Rusland wordt de naam geweten aan een zeer sterk persoon die zo sterk was dat hij een paard op kon tillen.Dubbelman is niet geschreven en klinkt ook niet als een Russiche naam. Het kan daarom een Nederlandstalige verklaring zijn van een Dubbel stekre man een dubbelman. De eerste Russiche Dubbelman zou de inspiratie voor deze mythe kunnen zijn geweest.

Weer een andere verklaring is dat een held de naam zou hebben gekregen naar aanleiding van het  redden van een kind uit een weide met een razende stier.