Algemene informatie

Hieronder vind je de uitleg wat je onder de verschillende menukeuzen kunt aantreffen.

Wat is een Parenteel?

Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat.In deze site is de uitwerking van de vrouwelijke lijnen vooral in hedendaagse generaties te vinden.

Parentelen uit Nederland

Jan en Michiel komen beiden uit Hooge en Lage Zwaluwe, een kleine gemeenschap in Noord-Brabant gelegen aan de Biesbosch. De twee familie's zouden aan elkaar verwant kunnen zijn. De twee families zijn aan elkaar verbonden via diverse huwelijken. Op de site zijn de parentelen volledig uitgewerkt in de vorm van gezinskaarten.

Parenteel uit Duitland

Thomas Dobbelman is geboeren in Keulen, Duitsland. Nazaten van hem zijn in Nederland terecht gekomen en langzaam gedeeltelijk vernederlandst. De naam is bekend geworden door het wasmiddel met merknaam van de eigenaar; Dobbelman. Later is de naam ook in Dubbelman veranderd en zijn er verschillende Dubbelman familie's te vinden.

Parenteel uit Oost-Europa

Uit Rusland, Finland komt de familie van Aappo Dubbelman. Nazaten van hem zijn ook in Zweden nu nog te vinden. Deze parenteel is veruit het kleinst.